Drukuj

Harmonogram zajęć wyrównawczych z Fizyki

Metalurgia – studia niestacjonarne

I rok II semestr

 

w ramach realizacji projektu pt. „Inżynier Metalurg – zawód przyszłości”
realizowanego przez WSBiP w ramach POKL
(Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni)
współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

harmonogram zajęć w formacie pdf