Drukuj

Szkolenia AIP – obejmują: cykl szkoleń z zakresu podnoszenia umiejętności miękkich, pisania CV i listów motywacyjnych oraz efektywnego poszukiwania pracy, obejmuje 4 szkolenia przeprowadzane raz podczas każdego roku akademickiego (4 grupy po 5 osób), każde szkolenie trwa 4 godziny, przeprowadzane są 4 edycje przez cały okres realizacji zajęć (łącznie 256 godzin).

Szkolenia zorganizowane przez AIP zwiększą umiejętności miękkie studentów  oraz ich wiarę w posiadane kwalifikacje. Dzięki uzyskanemu wsparciu absolwenci będą umieli bez problemu odnaleźć się na runku pracy oraz efektywnie poszukać ofert pracy.