Drukuj

Nowe specjalności począwszy od roku ak. 2010/2011. Program zajęć na specjalnościach opracowywany będzie w porozumieniu z przedsiębiorstwami w zakresie dostosowania go do wymogów gospodarki (co roku program konsultowany).  Wykłady będą prowadzone w 1 grupie, ćwiczenia w 2 grupach (zostanie przeprowadzonych 170 godzin wykładów i 396 ćwiczeń na każdej specjalności w danym roku akademickim – łącznie 2264 godzin).