Drukuj
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 05 stycznia 2010 21:56

O projekcie

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim rozpoczęła w dniu 1 września 2009 roku realizację projektu „Inżynier Metalurg – zawód przyszłości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1 wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.

Celem ogólnym projektu jest budowa potencjału rozwojowego WSBiP poprzez modernizację i dostosowanie oferty kształcenia na kierunku metalurgia do aktualnych potrzeb rynku pracy.

Cele szczegółowe:

- wzbogacenie oferty dydaktycznej o zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki dla studentów I i II roku,

- wzbogacenie oferty kształcenia poprzez uruchomienie nowych specjalności,

- wzbogacenie oferty kształcenia o warsztaty z zakresu przygotowania psychologicznego do podjęcia pracy – szkolenia AIP,

- rozszerzenie oferty dydaktycznej poprzez umożliwienie najlepszym absolwentom odbycia płatnych staży,

- zwiększenie możliwości zatrudnienia absolwentów naszej uczelni poprzez wykształcenie ich na wysokim poziomie merytorycznym i praktycznym.

Projekt skierowany jest do studentów i absolwentów kierunku metalurgia WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim, a także do samej uczelni w zakresie wzmocnienia potencjału dydaktycznego.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 31 lipca 2013 r.

 

Poprawiony: wtorek, 05 stycznia 2010 22:11