Drukuj

Zajęcia wyrównawcze z fizyki

Zajęcia wyrównawcze z fizyki realizowane podczas II i III semestrów studiów (co roku przez cały okres trwania projektu). Zajęcia prowadzone będą w 3 grupach ćwiczeniowych wymiarze 40 godzin (w ciągu roku akademickiego zostanie zrealizowane 120 godzin zajęć, łącznie 360 godzin przez cały projekt).

Wprowadzenie programu wyrównawczego z fizyki ma na celu zwiększenie i  uzupełnienie wiedzy przez studentów z zakresu danego przedmiotu. Pozwoli na dokładne omówienie problemowych zagadnień.